Lubratec Smart - czym jest? Lubratec Smart to zespół urządzeń i oprogramowania dbającego o najlepsze warunki bytowe zwierząt w oborze. Działanie Lubratec Smart to ciągłe monitorowanie parametrów wewnątrz budynku inwentarskiego, przekazywanie ich rolnikowi w czasie rzeczywistym, porównywanie wyników z optymalnymi a także podpowiedzi jak te warunki polepszyć a w końcowej fazie także automatyczne sterowanie, odpowiedzialnymi za stan, urządzeniami.
 • zobacz film1 [j.niemiecki] -
 • zobacz film2 [j.niemiecki] -
 
   
Lubratec Smart - co monitoruje? Lubratec Smart monitoruje w czasie rzeczywistym następujące parametry wewnątrz budynku inwenatarskiego:
 • zawartość dwutlenku węgla w powietrzu [% CO2]
 • temperaturę powietrza [C]
 • natężenie oświetlenia [LUX]
 • wilgotność powietrza [% H2O]
 • zawartość amoniaku [% NH3]
 • stopień stresu cieplnego [THI]

Monitorowanie odbywa się za pomocą niezależnych czujników umieszczonych w urządzeniu SmartBox, które jest zamontowane w ściśle określonym miejscu wewnątrz budynku i podłączone do sieci.


 

Dane automatycznie są przekazywane poprzez "chmurę" do aplikacji SmartAPP dostępnej na komputerze, smartfonie czy tablecie rolnika.

   
Lubratec Smart - warianty Lubratec Smart to koncepcja: monitorowanie - przekazywanie danych rolnikowi - wizualizacje - podpowiedzi - sterowanie automatyczne. W zależności od jednego z 3 wariantów, system zawiera różne komponenty ale i różne funkcje:
 

   

wariant I - VISUAL

Ten wariant zajmuje się zbieraniem danych wewnątrz budynku, przekazywaniem ich poprzez "chmurę" do aplikacji SmartAPP oraz jej analizą, przedstawianiem  graficznym wyników, porównywaniem ich z wartościami granicznymi. Dane są przedstawiane zarówno w postaci wartości bezwzględnych jak i w postaci wykresów. Dane można filtrować, porównywać zależności miedzy kilkoma parametrami a także analizować je w zadanych okresach.

Wariant Visual składa się z:

 • SmartBOX - moduł z czujnikami zapewniający komunikację bezprzewodową z "chmurą"
 • SmartAPP - aplikacja na komputerze lub na smartfonie, odbierająca z "chmury" dane i przetwarzająca je w odpowiednie grafiki na ekranie komputera lub smartfona.

     

   

wariant II - ADVICE

Ten wariant oprócz wszystkich powyższych funkcji wariantu-I  jest dodatkowo rozszerzony o otrzymywane wskazówki jak poprawić warunki w budynku, co warto włączyć a co wyłączyć w taki sposób aby optymalnie poprawić parametry ale by nie generowało to niepotrzebnych kosztów.
Włączanie i wyłączanie a także aktualny stan podłączonych do systemu urządzeń odbywa się za pomocą dodatkowego sterownika dotykowego SmartPad.

Wariant Advice pozwala także edytować wartości graniczne badanych parametrów i wprowadzać swoje nastawienia a także zapisywać ważne dla użytkownika zdarzenia w postaci notatki widocznej w historii danych. (np. brak zasilania od godz 18-19:00 - informacja ta będzie wyświetlana jako notatka w historii na wykresach, przypominając rolnikowi zdarzenie, które miało wpływ na parametry.

Zebranie sterowania urządzeniami w jednym miejscu pozwala kontrolować i wykluczać ew dublowanie się urządzeń np. jednoczesna praca wentylatorów i rękawów wentylacyjnych. 

Wariant Advice składa się z:

 • SmartBOX - moduł z czujnikami zapewniający komunikację bezprzewodową z "chmurą"
 • SmartAPP - aplikacja na komputerze lub na smartfonie, odbierająca z "chmury" dane i przetwarzająca je w odpowiednie grafiki na ekranie komputera lub smartfona
 • SmartPAD - niezależny sterownik z wyświetlaczem dotykowym umożliwiający sterowanie przyłączonymi urządzeniami z rodziny Huesker

      

wariant III - CONNECT

Ten wariant oprócz wszystkich powyższych funkcji wariantu-I oraz wariantu-II  jest dodatkowo rozszerzony o pełną automatykę podłączonych systemów.

Wariant Connect składa się z:

 • SmartBOX - moduł z czujnikami zapewniający komunikację bezprzewodową z "chmurą"
 • SmartAPP - aplikacja na komputerze lub na smartfonie, odbierająca z "chmury" dane i przetwarzająca je w odpowiednie grafiki na ekranie komputera lub smartfona
 • SmartPAD - niezależny sterownik z wyświetlaczem dotykowym umożliwiający sterowanie przyłączonymi urządzeniami z rodziny Huesker
 • zespół czujników zewnętrznych badających temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, opady i ich rodzaj

     

Wariant Connect będzie obsługiwał następujące urządzenia:

 • kurtyny automatyczne
 • oświetlenie
 • wentylatory
 • rękawy wentylacyjne
 • bramy

   
Jak zamówić Lubratec Smart?

Każdy budynek ma inną budowę, każdy budynek ma inną obsadę, inne zainstalowane urządzenia a także kierunek z którego wieje wiatr lub przeszkody wewnątrz i na zewnątrz budynku mające wpływ na wentylacje. To wymusza konieczność odszukania optymalnego miejsca na zawieszenie SmartBox'a z czujnikami ale także analizę wszelkich zamontowanych urządzeń mających wpływ na warunki w budynku inwentarskim. Zamocowanie czujników w miejscu przypadkowym będzie skutkowało odczytami wyników z miejsca przypadkowego i będzie wprowadzało rolnika w błąd a brak informacji o posiadanych urządzeniach odpowiedzialnych za warunki wewnątrz budynku uniemożliwi podawanie trafnych wskazówek rolnikowi jak ten stan poprawić. Dlatego analiza budynku jest konieczna.

Zobrazujemy to na podstawie budynku, który posiada kurtyny automatyczne i stoi w szczerym polu gdzie wiatr najczęściej wieje z lewej strony budynku. Jeśli czujniki zamontujemy po lewej stronie budynku, lewa część budynku będzie szybciej wentylowana niż prawa gdyż wiatr wieje właśnie od lewej strony. To pociągnie za sobą odczyty z lewej części budynku który z racji strony nawietrznej będzie się szybciej ze szkodliwych gazów ale także szybciej osiągnie zadaną temperaturę, gdyż strugi powietrza będą najpierw od strony lewej. Rolnik sprawdzając parametry będzie przekonany, że warunki w oborze są już optymalne, ale nie będzie miało to odzwierciedlenia w zwiększonej produkcji mleka, gdyż prawa strona budynku może być nadal niedostatecznie przewietrzona. Dotyczy to także temperatury wewnątrz budynku.

 

Zamówienie musimy rozpocząć od analizy budynku w którym ma być zainstalowany system Lubratec Smart. Od czego zacząć?

 1. W pierwszej kolejności zgłaszamy chęć posiadania systemu Lubratec Smart do przedstawicieli Huesker lub formularzem poniżej,
 2. Rolnik otrzyma propozycję najbliższego możliwego terminu analizy budynku u rolnika (tzw CHECK).
 3. W umówionym terminie zjawi się polskojęzyczny technik i na podstawie wstępnych pomiarów parametrów w budynku mobilnym zestawem czujników, sprawdzeniu zainstalowanych systemów, a także przy pomocy kamery termowizyjnej określi miejsca newralgiczne w budynku oraz wstępnie określi który z wariantów będzie możliwy.
  Analiza budynku trwa ok 2h.
 4. Po przeprowadzonej analizie zostanie przesłana rolnikowi spersonalizowana oferta. Dopiero wtedy rolnik decyduje czy będzie zamówienie.

Analiza budynku jest obligatoryjna i jest odpłatna, ale w przypadku zamówienia systemu wpłacona kwota zostaje rozliczona na poczet zamówienia. Niestety nie ma możliwości zakupu produktu Lubratec Smart bez wykonania analizy budynku.

   

 

 

www.HUESKER-AGRO.pl      www.HUESKER-AGRO.pl